• تماس با ما
   
  اطلاعات و شماره تماس پرسنل مدیریت فرهنگی و اجتماعی مجتمع آموزش عالی اسفراین
   
   
   
  شماره تماس سمت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
   
  05837266538
  05837266531 
  داخلی 251


   
  مدیریت فرهنگی و اجتماعی  
       دکتری ریاضی - گرایش جبر
   
  دکتر حمید دارابی
   
  1

   


   05837266531
  داخلی 234


   
  کارشناس مسئول امور فرهنگی  
  کارشناس ارشد 
   
  علیرضا صارمی
   
  2

   
   

درباره ما ...

لینک های مرتبط ...

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵