معرفی مدیریت امور فرهنگی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی مجتمع براساس اسناد فرهنگی بالا دستی و ضرورت سیاست گذاری ، ساماندهی ، برنامه ریزی راهبردی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این مجتمع پایه گذاری شده است . حوزه فعالیت این مدیریت، در سطح مجتمع  و گستره مخاطبان آن اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی ، و دانشجویان است .

مدیریت فرهنگی و اجتماعی مجتمع  با سرلوحه قراردادن سه اصل معنویت ، اخلاق و خردگرایی در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های زیر مشارکت می کند :

-        برنامه ریزی های راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و نظارت بر انجام آنها ؛

-        فراهم آوردن بسترها و تسهیلات لازم برای انجام برنامه های فرهنگی و اجتماعی و فوق برنامه ؛

-        فراهم آوردن زمینه های همکاری میان نهادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با سازمان های دولتی و مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی ؛

-        بررسی و شناسایی آسیب ها و چالش های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و برنامه ریزی برای اصلاح و  رفع آن ها؛

-        گسترش فرهنگ ایرانی – اسلامی در فضای مجتمع ؛

-        حمایت از دانشجویان فعال در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در قالب کانون های فرهنگی ، انجمن های علمی ، و تشکل های دانشجویی ؛

-        برگزاری اردوها ، جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، و دیگر امور فوق برنامه دانشگاهی .

حمید دارابی

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

تلفن: داخلی ۲۲۷

آخرین بروزرسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۲

حمید دارابی